Nota prawna (warunki ogólne korzystania z serwisu)

Dostęp do serwisu www.otc-takeda.pl i korzystanie z niniejszego serwisu podlegają podanym niżej warunkom. Prosimy nie korzystać z niniejszego serwisu jeśli nie akceptują Państwo tych warunków.
Serwis niniejszy został przygotowany przez Takeda Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 146A jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Leki i produkty wymienione w niniejszym serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.

Dokumenty dotyczące produktów farmaceutycznych nie są przewidziane jako alternatywa dla konsultacji ze specjalistą opieki zdrowotnej lub z innym wykwalifikowanym specjalistą. W celu uzyskania porady na konkretny problem należy skontaktować się ze specjalistami opieki zdrowotnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym serwisie może się odbywać jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Takeda Polska Sp. z o.o. jako poufne. Takeda Polska Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, wynalazki, plany oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane bez ograniczeń przez Takeda Polska Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji i marketingu.

Takeda Polska Sp. z o.o. informują, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Takeda Polska Sp. z o.o.
Takeda Polska Sp. z o.o. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte. Dostęp i jakikolwiek użycie zawartości strony następuje na własne ryzyko użytkownika.

Niniejszy serwis www.otc-takeda.pl został opracowany przez Takeda Polska Sp. z o.o. na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z wiedzą i należytą starannością. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać informacje zawarte w serwisie, jednak Takeda Polska Sp. z o.o .nie daje gwarancji do treści zamieszczonych w serwisie. Takeda Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z serwisu www.otc-takeda.pll ani za jej zawartość. W szczególności Takeda Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartych w niniejszym serwisie.

Takeda Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w treści niniejszej strony internetowej w dowolnym momencie, z dowolnego powodu oraz bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponoszą odpowiedzialności za żadne skutki ich wprowadzenia.

Takeda Polska Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu www.otc-takeda.pl, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn niezależnych.

Takeda Polska Sp. z o.o. przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.