MULTI-SANOSTOL®

Moduł reklamowy skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Nazwa produktu leczniczego: Multi‑Sanostol, produkt złożony, syrop. Skład: 10 ml produktu zawiera: witaminę A – retynolu palmitynian 2400 j.m.; witaminę D3 – cholekalcyferol 200 j.m.; witaminę B1 – tiaminy chlorowodorek 2 mg; witaminę B2 – ryboflawiny sodu fosforan 2 mg; witaminę B6 – pirydoksyny chlorowodorek 1 mg; witaminę C – kwas askorbowy 100 mg; witaminę E ‑ all-rac-α-tokoferylu octan 2 mg; witaminę PP – nikotynamid 10 mg; dekspantenol 4 mg; wapnia glukonian 50 mg; wapnia fosforomleczan 50 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każde 10 ml syropu zawiera 6,55 g sacharozy, 1,31 g syropu glukozowego, 15,04 mg sodu benzoesanu (E 211) i 10 mg kwasu sorbowego (E 200). Postać farmaceutyczna: syrop. Wskazania do stosowania: Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy. Utrata apetytu. Skłonność do częstych infekcji. Okres wzrostu i rozwoju. Stany wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczenie. Obniżona zdolność koncentracji. Okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii. W celu poprawy ogólnej kondycji organizmu. Produkt może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i dorosłym. Dawkowanie i sposób podawania: Podanie doustne. Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. Dzieci w wieku 1 do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml syropu. Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu. Nie przekraczać zalecanego dawkowania. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria). Zwiększone stężenie witaminy A lub D (hiperwitaminoza A lub D). Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy‑galaktozy lub niedoborem sacharazy‑izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Produkt nie powinien być stosowany w większych dawkach niż zalecane u osób z kamicą nerkową bądź cierpiących na sarkoidozę (choroba Boeck’a). Stosowanie w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do przedawkowania witamin A lub D, szczególnie przy jednoczesnym stosowaniu z innymi produktami zawierającymi te witaminy. Przy stosowaniu produktu może wystąpić żółte zabarwienie moczu, które jest spowodowane zawartością witamin z grupy B. Uwaga: Ze względu na zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz w wodzie syrop może ulegać rozwarstwieniu. Stan ten nie wpływa na jakość produktu. W przypadku rozwarstwienia butelkę z produktem należy wstrząsnąć przed użyciem. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych Glukoza, fruktoza i sacharoza: Produkt leczniczy w 10 ml syropu zawiera 6,55 g sacharozy i 1,31 g glukozy jako substancje pomocnicze. Dodatkowo zawiera też glukozę, fruktozę oraz sacharozę pochodzące między innymi z koncentratów soku grejpfrutowego i pomarańczowego oraz z ekstraktu słodowego. Ich dokładna zawartość nie może zostać oceniona, gdyż są to substancje pochodzenia naturalnego. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Należy uwzględnić addytywne działanie podawanych jednocześnie produktów zawierających te składniki oraz pokarmu, który je zawiera. Sodu benzoesan: Produkt leczniczy zawiera 15,04 mg sodu benzoesanu (E 211) w 10 ml syropu. Sód: Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 10 ml syropu, tzn. produkt uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Przy dawkowaniu zgodnym z zalecanym nie zanotowano przypadków wystąpienia działań niepożądanych. W pojedynczych przypadkach odnotowano reakcje alergiczne. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15,  5260 Odense, Dania. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/0352 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.